Tv-bänkarna
Köp

Tv-bänkarna

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
De två möblerna ser olika ut på bilden. Ändå är bänkskivornas ytor precis likadana romber. Intrycket av olikhet uppstår genom att de är vridna åt olika håll.

TV-möblerna ser olika ut på bilden. Ändå är bänkskivornas ytor precis likadana romber. Intrycket av olikhet uppstår genom att de är vridna åt olika håll. Till detta kommer att benen avbildats olika och dessutom gör skuggningarna i bilden att ena bänken ser långsmal ut medan den andra blir mer kvadratisk.