Tillsammans
Köp

Tillsammans

Plan3,Fysik,Mekanik,Periodiska systemet
Här är ett experiment som är mer utmanande att göra tillsammans med flera andra. Hur långt kan ni flytta kulan i labyrinten?

Kulan ska flyttas från start till mål. Om man är ensam går det ganska lätt, ju fler personer som hjälper till desto svårare blir det- till en början. Innan samarbetet kommit igång blir det istället ofta så att man motarbetar varndra. Men efter en studn kommer läroprocessen igång och det går lättare att attt samarbeta. Ordet labyrint kommer från grekiska och betyder irrgång.