San Fransisco i 3D
Köp

San Fransisco i 3D

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Bilden är suddig för att den består av två fotografier av samma motiv som tagits med olika färgfilter. För att få 3D effekt använd de färgade glasögonen.

Djupverkan uppstår när man använder sig av de färgade glasögonen i rött och blått. Det är viktigt att man har ungefär lika bra syn på båda ögonen. Synvillor av det här slaget kan visa om små barn skelar. Vissa slag av skelning medför att man bara använder ett öga för att undvika dubbelseende.