Rutiga kuben
Köp

Rutiga kuben

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet

I bland kan man få känslan av att kuben sticker ut från hörnet eller att den är infälld. För många växlar intrycket mellan infälld och utstickande.