Röriga rören
Köp

Röriga rören

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Vågmönstret ger intryck av tvärrandiga rör som ligger lite snett och "slarvigt" placerade intill varandra. Man kan fråga sig vilka som buktar utåt och inåt?

De svart-vita vågmönstret ger intryck av tvärrandiga rör av lite olika tjocklek som ligger lite snett och "slarvigt" placerade intill varandra. Man kan fråga sig vilka som buktar utåt och inåt?