Rätt­stavningen
Köp

Rätt­stavningen

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Är bokstäverna raka eller är de på snedden? Ögat luras av konturlinjerna. De skapar en upplevelse av lutning i bokstäverna.

Bokstäverna är raka och parallella, fastän de ser ut satt ha hamnat på snedden och att de lutar lite hur om helst. Bokstävernas, snedrandiga konturlinjer lurar betraktaren. Effekten blir extra starka eftersom den sneda förskjutningen i konturlinjerna växlar lutning.