Prilliga prickar
Köp

Prilliga prickar

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Bilden visar ett vitt rutnät mot en svart bakgrund. Men vad händer i mellanrummet i det vita nätet? Du kanske ser saker som inte finns där.

Prova att räkna de grå prickarna. Det är lättare att se prickarna än att fokusera på dem. Upplevelsen påverkas av ögonens ständiga rörelse, trots att vi försöker fokusera blicken.

Det är lättare att se de grå prickarna än att fokusera på dem.  När vi tittar efter dem syns istället hörnen i rutmönstret starkare. Synupplevelsen påverkas av att ögonen är i ständig rörelse trots att vi försöker fixera blicken. Det går alltså inte att helt styra seendet och blicken med viljan.