Platons världsbild
Köp

Platons världsbild

Plan3,Övrigt,Periodiska systemet
När filosofen Platon studerade naturen för c.a. 2 300 år sedan kom han fram till att världen bestod av fem element, och att var och en av dessa hade en form.

Världen bestod av fem element: eld symboliserades som en tetraeder, jord som en kub, luft som en oktaeder och vatten som en ikosaeder. Det femte elementet, som inkluderade allt som inte gick att kategorisera, symboliserades som en dodekaeder. Formerna ansågs magiska med sin regelbundenhet och fulländning.

I skriften "Timaeus" omnämner Platon vår värld i positiva ordalag: Dess storhet, godhet, skönhet och perfektion är oöverträffad.”

Ja, vad säger ni, håller ni med honom? En del av hans tankar kanske låter konstiga för oss idag, men Platons idéer har lagt grunden till en stor del av vår världsbild eftersom han påverkat tänkare i årtusenden efter sin död.

De platonska kropparna är matematiskt intressanta. En del forskare misstänker att människor upptäckte det redan på stenåldern. Kropparna har en "harmoni". På matematiskspråk säger man att de Platonska kropparna är ”konvexa polyeder”. För att skapa en polyeder måste varje sida vara likadan, och de får man av att vika ihop ”kongruenta konvexa polygoner”. Det finns bara fem sådana former; kuben, dodekaedern, ikosaedern, oktaedern och tetraedern. Det slogs fast av Euklides. Platon beskrev dessa former kring 350 f. Kr i skriften "Timaeus". Där skrev han bland annat om de fem elementen och associerade dessa med de Platonska kropparna.