Piltavlan
Köp

Piltavlan

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
De vita pilarna pekar åt motsatt håll jämfört med de svarta. Det vi ser påverkas av vad vi väljer att betrakta som bakgrundsfärg.

Det vi ser påverkas av det vi väljer att betrakta som bakgrundsfärg.