Perspektivhus i 3D
Köp

Perspektivhus i 3D

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Vad är nära och vad är långt borta i tavlan? Den är byggd i relief och vissa delar sticker ut. Hur kan man lura ögat och skapa perspektiv och 3D effekt?

Bilden är uppbyggd i relief och vissa delar sticker ut från tavlans bakre plan. Husen som avbildas har hörnen på gavlarna riktade mot betraktaren. Eftersom de hörnen verkar ligga närmast är det lätt att tro att de därmed utgör de framskjutande delarna i reliefen. I själva verket är det tvärtom. Ögat luras av andra perspektiv i bilden som medverkar till hur man avgör vad som tycks ligga nära och långt bort.