Mendelejev
Köp

Mendelejev

Plan3,Illusioner,Kemi,Periodiska systemet
Den ryske vetenskapsmannen Mendelejev utformade periodiska systemet, ett sätt att gruppera alla grundämnen. Han har ett eget grundämne uppkallat efter sig.

I den stora salen, som kallas Periodiska systemet, finns ett porträtt vid plats nr 101. Det är atomnumret för grundämnet Mendelevium. Porträttet är en plåt med små hål. Hålen har varierats för att släppa igenom olika mycket ljus. Det blir ett raster som ger en grovkornig bild av den ryske vetenskapsmannen Dmitrij Mendelejevs ansikte. Mendelejev var upphovsman till periodiska systemet, en modell där materiens grundämnen grupperats på ett överskådligt och systematiskt sätt.