Löpande texten
Köp

Löpande texten

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Den textade skylten bakom staketet är svår och läsa när man står stilla. Rör man sig förbi staketet blir det genast lättare.

Den textade skylten bakom staketet är svår och läsa när man står stilla. Rör man sig förbi staketet blir det genast lättare. Ögat hinner inte med att titta på varje bräda när vi rör oss, utan ställer in sig på den stillastående texten bakom ribborna som då framträder mycket tydligare. Om du tittar på filmsnurran på plan 2 händer samma sak, men då rör sig snurran istället för att du rör dig själv.