Kvicksilver­lampan
Köp

Kvicksilver­lampan

Plan3,Illusioner
Lysrör är betydligt effektivare än glödlampor där den mesta energin går förlorad i form av värme.

Lampan fungerar som ett lysrör och består av ett glasrör som innehåller en gas med några droppar kvicksilver. I vardera änden av röret sitter en elektrod. När ström kopplas till lampan värms kvicksilvret upp och förångas. En del av energin som tillförs tas upp av kvicksilveratomerna som exciteras. När energin avges igen sänder atomerna ut energin i form av ljus. I detta fall är det ultraviolett ljus. Runt det lysande glasröret sitter en glaskupa med en pulverbeläggning på insidan. Pulvret omvandlar UV-ljuset så att det blir synligt för det mänskliga ögat. Lysrör är betydligt effektivare än glödlampor där den mesta energin går förlorad i form av värme.