Hyperbol kurvtagning
Köp

Hyperbol kurvtagning

Plan3,Illusioner,Matematik,Periodiska systemet
Pinnen som sitter i en vågrät arm, lutar så att den när den roteras förflyttas i en rörelse som sker i tre plan under ett varv.

Experimentet kan beskrivas som en matematisk modell av hur en rät linje kan passera igenom en böjd kurva. Pinnen sitter i en vågrät arm. Den lutar så att när den roteras, förflyttas dess olika delar i en rörelse som tillsammans sker i tre plan under ett varv. Rörelsemönstret kan vara komplicerat att föreställa sig annat än just i form av en modell.