Färgade spiralen
Köp

Färgade spiralen

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Det är inte lätt att följa de spiralformade linjerna och se om de byter färg. De rosa linjerna verkar växla färg. Varför är det så?

Försök att följa de spiralformade linjerna och se hur de byter färg. Färger ger olika intryck beroende på omgivande färg.