Fackverksbron
Köp

Fackverksbron

Plan3,Teknik,Periodiska systemet
Vad är det för likhet mellan Eiffeltornet, Globen och taket i vår aula "Periodiska systemet"? Ni kan hitta samma byggnadskonstruktioner om ni tittar noggrant.

Fackverk är ett kraftbärande system uppbyggt av stänger som bildar trianglar. Eiffeltornet och Globens takkonstruktion är uppbyggda på detta sätt och andra exempel är stolpar, takstolar, master och byggkranar. Man kan beräkna om stängerna är utsatta för tryck eller dragkraft. Detta styr tjocklek och längd på stängerna. En stång som är utsatt för tryck ska vara styv och en stång som det är drag i kan man egentligen göra bara som en vajer. En grafisk metod som kallas Cremonas kraftplan kan användas för att framställa kraftspelet i en fackverkskonstruktion.