Ekersnurran
Köp

Ekersnurran

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Snurra på skivan. När flyter mönstret ihop och när kan du urskilja mönstret? Pröva hur det blir när skivan snurrar olika fort.

Snurrar man fort på den svartprickiga gula skivan flyter mönstret ihop. När skivan sedan saktar ner grupperar sig prickarna och man kan se ett kors framträda lite svagt.