Biokassa
Köp

Biokassa

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
På bilden finns två hörn med tydliga konturer som markerar höjden. Dessa streck ser olika långa ut fast de i själva verket är lika.

De två hörnen i bilden är förtydligade med svart kontur som markerar höjden. Strecken ser olika långa ut på grund av perspektivet. Mät så ser du att de är lika långa.