Bestick­lådan
Köp

Bestick­lådan

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Hur ligger köksredskapen i lådan? Vår upplevelse av motivet ändras om vi väljer att se den svarta eller vita färgen som bakgrund.