Anamorf bild
Köp

Anamorf bild

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Bilden har framställts i en förvrängd form som återfår sin rätta proportion när man tittar på den i en cylinderformad spegel.

Fenomenet med detta slags perspektivförskjutningar var känt redan i det gamla Kina. I Sverige har konstnären Uno Hamngren komponerat objekt som bygger på anamorfos. Anamorfoser är deformerade bilder som uppstår i sin riktiga form då man ser dem på ett otvunget sätt. Bilderna består av förvrängda eller groteska projektioner, representationer av en bild eller bilder. De kan ligga i ett plan eller i en böjd yta som när de betraktas ur en viss vinkel eller i en cylindrisk, konisk eller pyramidformad spegel uppenbaras i sin rätta form.