Alltid i centrum
Köp

Alltid i centrum

Plan3,Sinnesorgan,Människokroppen,Illusionsgalleriet
Tre speglar är monterade så att de bildar ett hörn. Spegelbilden hamnar då alltid i centrum, hur man än rör sig framför speglarna. Spegelbilden visar ögonens inbördes styrkeförhållanden.

Om skarven hamnar mitt emellan ögonen är synen lika stark på båda ögonen. Om spegelbilden är förskjuten åt ena eller andra hållet visar det att ena ögat dominerar över det andra. Tittar man nära kan man se fler spegelbilder. Den i mitten är rättvänd, medan de på sidorna är spegelvända.