90 graders stavar II
Köp

90 graders stavar II

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Det spontana intrycket är att vinklarna mellan stavarna antingen är spetsiga eller trubbiga. Det förstärks delvis av skuggorna. Men är det så?

Stavarna som korsar varandra har avbildats på ett sätt som ger djupverkan. Det spontana intrycket är att vinklarna mellan stavarna antingen är spetsiga eller trubbiga. Detta intryck förstärks delvis av skuggorna. Mäter man framgår det att vinklarna är räta.