90 graders stavar I
Köp

90 graders stavar I

Plan3,Illusioner,Illusionsgalleriet
Vinklarna i hörnen där stavarna möts tycks variera i storlek på bilden. I själva verket är det hela tiden fråga om räta vinklar.

Stavarna som korsar varandra har avbildats på ett sätt som ger djupverkan. Det spontana intrycket är att vinklarna mellan stavarna antingen är spetsiga eller trubbiga. Detta intryck förstärks delvis av skuggorna. Mäter man framgår det att vinklarna är räta.