Köp biljett

Mål 5 - Jämställdhet

Jämställdhet betyder att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet är ett måste för att vi ska kunna leva hållbart och i fred. Världen blir bättre då pojkar och flickor kan bidra på lika villkor genom sina resurser och kunskaper. Alla barn har fantastiska förmågor, idéer och drivkrafter. Det måste vi ta tillvara. På din skola finns en läroplan. I den står det att alla ska behandlas lika oavsett kön. Är det så?

Utmaningen – Lek-spanare

Gå ut som vanligt på rasten i skolan. Ta med papper och penna. Ta gärna hjälp av en kompis så att en skriver och en räknar. Skriv först ner vilka lekar som leks på rasten. Kanske spelar några barn fotboll, några spelar King och några hoppar hopprep eller så leker barnen på din skola något helt annat på rasten. Räkna och anteckna hur många flickor och pojkar som leker varje lek.

  • Vad kom ni fram till? Leker pojkar och flickor olika saker eller leker de samma lekar tillsammans?
  • Är det någon skillnad på vilka lekar som leks av flickor och pojkar?
  • Hur leker du? Leker du lekar där flest flickor eller flest pojkar deltar eller leker du något där ni är ungefär lika många pojkar och flickor?

Oavsett vilket så skall du såklart fortsätta med det så länge du tycker att leken är rolig, men nu skall du få en utmaning!

Lek något som du inte brukar!

Det är bra att testa sånt du inte är van vid ibland. Då kan du upptäcka någonting jätteroligt som du inte visste att du tyckte om!

Material att ladda ner

Svenska

Engelska

Arabiska

Illustration. Ett barn i en skolbänk räcker upp handen.

Dela sidan:

Våra samarbets­partner