Köp biljett

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Vi bor på en finurlig planet! Allt i naturen hänger samman i olika system, där de olika delarna hjälper varandra. När naturen hjälper oss kallas det ekosystemtjänster. Exempel på ekosystemtjänster är träd som svalkar och ger oss syre, eller insekter som pollinerar blommorna vilka ger oss frukt, bär och grönsaker. Allt i naturen har en uppgift – därför är alla viktiga och mångfald en nödvändighet.

Vi behöver så stor biologisk mångfald som möjligt för att jorden ska må bra. Om någon del av naturen försvinner rubbas balansen och en del av ekosystemet blir skadat. Ungefär 10 procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade och riskerar att försvinna. Det är många! Vi måste hjälpas åt för att så många växter och djur som möjligt skall finnas kvar!

Utmaningen – Balansera mera!

Ät mat som är producerad i Sverige

I Sverige har vi många kor och får som betar vilket är bra för den biologiska mångfalden. I hagar med betande djur hålls ogräs och buskage borta och då trivs många sällsynta växter och djur. Därför är det bra att handla svensk mjölk och svenskt kött från betande djur. Kan du välja ekologiskt producerad mat så är det ännu bättre för den biologiska mångfalden.

Städa inte så mycket i din trädgård!

Många djur och insekter tycker om att bo i gamla stubbar, halvmurket trä och i lövhögar. Därför är det bra att låta en del grenar ligga kvar i trädgården på någon bra plats.

Lämna också kvar lövhögar i trädgården, gärna i lä så en höststorm inte får löven att flyga iväg. Kanske flyttar en igelkott in din lövhög!

Plantera en restaurang för insekter.

På hösten kan man plantera växter som blommar tidigt på våren så att de fjärilar och insekter som vaknar tidigt har något att äta. Vårlökar som krokus, tulpan, blåstjärna/scilla, påsklilja och snödroppar är några växter som insekterna tycker om. Du kan plantera vårlökar långt in på hösten, ända fram till att marken blir frusen.

Miljömärkning i badrummet

Använd tvättmedel, tvål, schampo och hudvårdsprodukter som är märkta med någon certifierad miljömärkning. Då kommer så lite skadliga ämnen som möjligt ut i naturen via vattnet och fler arter kan klara sig.

Material att ladda ner

Svenska

Engelska

Arabiska

Illustration. Ett barn tittar på en fjäril.

Dela sidan:

Våra samarbets­partner