Köp biljett

Gymnasieskolan

Under kursen Experiment och informella lärandemiljöer tar studenter som läser till lärare och ingenjörer på KTH bland annat fram lärarhandledningar för klassbesök med gymnasieklasser på Tom Tits Experiment. Lärarhandledningarna innehåller upplägget för en förberedande lektion, ett klassbesök och en uppföljande lektion efter klassbesöket. Studentgrupperna delar med sig av sina lärarhandledningar och vi hoppas att de kan inspirera till engagerande klassbesök.

Repetition av kraft och rörelse

Syfte: Lektionsseriens övergripande syfte är en repetition av kraft och rörelse. Eleverna kommer under lektionsserien repetera de flesta momenten såsom kraftmoment, de fem enkla mekanismerna och den gyllene regeln. Eleverna kommer att få en introduktion till nedböjning och olika typer av broar. Upplägget riktar sig till elever som går teknikprogrammet i årskurs 2 och kursen Konstruktion 1. Länk till lärarhandlingen Repetition av kraft och rörelse

Ljusets karaktär

Syfte: Det övergripande temat för lektionsserien är ljusfenomen. Målet är en fördjupad insikt i och ett nytt perspektiv på ljusets egenskaper och tillämpningar samt en utökad förmåga att dra slutsatser utifrån observationer och att kommunicera fysik. Upplägget riktar sig till elever som går naturvetenskapsprogrammet i årskurs 3 och kursen Fysik 2. Länk till lärarhandlingen Ljusets karaktär

Elektriska kretsar

Syfte: Lektionsseriens syfte är att eleverna ska lära sig om elektricitet, elektriska kretsar, energi, laddningar och generatorer. Dessutom ska eleverna lära sig om dessa begrepp utifrån en informell lärandemiljö. Upplägget riktar sig till elever som går teknikprogrammet i årskurs 2 och kursen Fysik 1a. Länk till lärarhandlingen Elektriska kretsar

Biokemi

Syfte: Denna lektionsserie ska ses som en bonuslektion och fördjupning av innehållet inom ämnet och ska sammanfatta det eleverna har lärt sig inom biokemi samt väcka ett intresse och stärka elevernas begreppsförståelse inom kemi. Upplägget riktar sig till elever som går naturvetenskapsprogrammet i årskurs 2 och kursen Kemi 2. Länk till lärarhandlingen Biokemi

Generatorer, energiomvandlingar & mekanikens gyllene regel

Syfte:Lektionsseriens syfte är att skapa kunskap om teorier som berör generatorer, energiomvandlingar och mekanikens gyllene regel samt stärka kunskapen med hjälp av praktiska erfarenheter. Under klassbesöket kommer eleverna få chansen att se energiomvandlingar med egna ögon och förhoppningsvis förstå hur det fungerar i praktiken genom en frågesport. Upplägget riktar sig till elever som går teknikprogrammet i årskurs 3 och kursen Teknik 2. Länk till lärarhandlingen Generatorer, energiomvandlingar & mekanikens gyllene regel

Mekaniska upptäckter

Syfte: Syftet med serien är att skapa en förståelse, och väcka intresse, för olika delar av ämnet Mekatronik. Målet med lektionsupplägget är att eleverna ska kunna lära sig om några enklare mekaniker och elarbete. Upplägget riktar sig till elever som går El-och energi, inriktning. Dator- och kommunikationsteknik i årskurs 1 och kursen Mekatronik. Länk till lärarhandlingen Mekaniska uppräckter

Kommunikation och funktioner (parprogrammering)

Syfte: Lektionsserien syftar till att uppmuntra elever till att arbeta i grupp och aktivt tänka på hur man kommunicerar med varandra inom en grupp. Detta ska främja elevernas förmåga att parprogrammera, kommunicera och samarbeta. Lektionsserien kommer även ge eleverna en praktisk förklaring till hur man kan dela upp program i separata moduler och funktioner genom att tillämpa och visualisera hur funktioner kan delas upp i verkligheten. Upplägget riktar sig till elever som går naturvetenskapsprogrammet i årskurs 2 och 3 och läser kursen Programmering 1. Länk till lärarhandlingen Kommunikation och funktioner

Designanalys

Syfte: Syftet med lektionsserien är att introducera design ur ett användbarhetsperspektiv. Introduktion sker baserat på Donald Normans 7 designprinciper. Mer specifikt kommer sekvensen att fokusera på tre av dessa designprinciper: feedback, affordance och signifiers. Det övergripande syftet är att få eleverna till att börja reflektera över användbarhet i vardagen, både när det gäller fysiska föremål och gränssnitt på webben. Upplägget riktar sig till elever som går teknikprogrammet i årskurs 2 och läser kursen Webbutveckling 1. Länk till lärarhandlingen Designanalys

Fysikjakten

Syfte: Denna lektionsserie går ut på att väcka elevernas intresse för ämnet fysik. Lektionsserien kommer att ta upp ett flertal olika fysikaliska experiment och fenomen som eleverna kommer att få utföra i de olika utställningarna som finns på Tom Tits Experiment. Genom att utföra en poängjakt under klassbesöket får eleverna möjlighet att på ett lekfullt sätt utforska och diskutera med varandra för att dra vardagliga kopplingar till fysikens fenomen. Upplägget riktar sig till elever som går naturvetenskapsprogrammet och läser kursen Fysik 2. Länk till lärarhandlingen Fysikjakten

Energiomvandlingar

Syfte:Det övergripande temat för hela serien är energiomvandlingar. Under på Tom Tits Experiment kommer eleverna få arbeta med installationer från utställningen Kraft & Rörelse i syfte att observera och uppleva fenomen som kommer att kopplas till energiformer och energiomvandlingar. Upplägget riktar sig till elever som går teknikprogrammet och läser kursen Teknik 2. Länk till lärarhandlingen Energiomvandlingar

Dela sidan:

Våra samarbets­partner