Workshopsserier om och i programmering
Köp biljett
Roboten BeeBot som används för programmering

Workshopsserier om och i programmering

Är du lärare och nyfiken på digitalisering och programmering? Då kan Tom Tits Experiments kostnadsfria fortbildningar i och om programmering vara något för dig!

Är du lärare och nyfiken på digitalisering och programmering? Då kan Tom Tits Experiments kostnadsfria fortbildningar i och om programmering vara något för dig!

Till hösten 2022 Tom Tit erbjuder workshopserier i programmering för pedagogisk personal i förskola och skola. Fortbildningarna genomförs på uppdrag från Skolverket och erbjuds till lärare helt kostnadsfritt.

Erbjudandet gäller dig som är verksam pedagog i förskola och skola i följande län;

  • Stockholms län
  • Gotlands län

Arbetar du i ett annat län så hänvisar vi dig till din närmaste arrangör.

Båda kurserna är fullbokade.

Programmering i tidiga åldrar

Med fysiska workshopträffar på Tom Tits Experiment

Med fysiska workshopträffar på Tom Tits Experiment

Fortbildningen riktar sig till alla som arbetar i förskola och skola och ger en generell förståelse kring programmering och digitalisering. Inga förkunskaper krävs. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och inkluderar tre träffar Tom Tits Experiment. Mellan träffarna arbetar du individuellt med Skolverkets webbkurs ”Om programmering”.

  • Få en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar dig, dina barn/elever och samhället.
  • Ta del av de nya skrivningarna i läroplanerna om digital kompetens och programmering.
  • Lär dig mer om programmering och hur det kan vara ett verktyg i din undervisning.

Datum för träffar på Tom Tits Experiment

14 september klockan 13:30-16:30
26 september klockan 13:30-16:30
12 oktober klockan 13:30-16:30

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska workshopsträffar är cirka 20 timmar.

För intresseanmälan och mer information, kontakta utbildning@tomtit.se

Kostnad och utrustning

Workshopserien sker på uppdrag av Skolverket. Huvudmän/rektorer för de deltagande lärarna ansvarar för att skapa förutsättningar för kompetensutvecklingen genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Varje deltagare behöver tillgång till en bärbar dator eller digital lärplatta.

Programmera med workshops

Med digitala och fysiska workshopsträffar

Med digitala och fysiska workshopsträffar

Fortbildningen riktar sig till verksamma lärare och ger en introduktion till programmering. Du väljer om du vill arbeta i Scratch, Python eller Micro:Bit. Kursen varvar teori med praktiskt arbete och inkluderar tre träffar, varav en fysiskt på Tom Tits Experiment. Mellan träffarna arbetar du individuellt med Skolverkets webbkurs ”Att programmera”. Inga förkunskaper i programmering krävs men det är en fördel om deltagarna har gått webbkursen ”Om programmering” eller har motsvarande kunskaper.

  • Lär dig grunderna i ett av programmeringspråken Scratch, MicroBit eller Python.
  • Få kunskap om att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod.
  • Reflektera över och testa på att använda programmering i din undervisning

Datum för träffar

5 oktober klockan 13:30-16:30, digitalt via Microsoft Teams
24 oktober klockan 13:30-16:30, fysiskt på Tom Tits Experiment
15 november klockan 13:30-16:30, digitalt via Microsoft Teams

Sammanlagd tidsåtgång inklusive fysiska workshopsträffar är cirka 20 timmar.

För intresseanmälan och mer information, kontakta utbildning@tomtit.se

Kostnad och utrustning

Workshopserien sker på uppdrag av Skolverket. Huvudmän/rektorer för de deltagande lärarna ansvarar för att skapa förutsättningar för kompetensutvecklingen genom att avsätta tid och se till att utrustning finns. Varje deltagare behöver tillgång till en dator, webbkamera och internetuppkoppling. För de som önskar lära sig mer om MicroBit tillkommer ytterligare behov av hårdvara.

 

Några röster från tidigare kursdeltagare

"Kursen har väckt intresse och nyfikenhet hos både mig och mina elever."

"Eleverna har fått prova på programmering och vissa av dem har själva på sin fritid fortsatt att programmera som de sedan visade på lektion."

"Genom att få höra andra deltagares erfarenheter och tankar utmanade det även ens egna sätt att tänka och resonera kring det vi mötte i kursen."

"En mycket bra och givande kurs som är värd att gå på!"

Dela sidan:

Våra samarbets­partners