Självkörande robotar

Självkörande robotar

Autonoma robotar blir vanligare i vårt samhälle, men hur får man en robot att röra på sig?  Eleverna får programmera roboten Ozobot för att navigera fram över olika banor med olika svårighetsgrad.

I detta skolprogram introduceras eleverna till olika typer av självkörande fordon eller autonoma robotar. Fokus i detta program är kommunikation och samarbete mellan deltagare och roboten. Vi arbetar parvis med blockprogrammering och för sedan över koden med hjälp av datorns/surfplattans skärm. För att komma rätt på banan behöver deltagarna mäta avstånd och vinklar. Problemlösning och strategi är centrala begrepp.

Läroplanskoppling: Teknik och matematik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass.