Bli en digital skapare

Bli en digital skapare

Elever får skissa fram en programmerbar tredimensionell form som kan lysa och röra på sig. Vi använder oss av Strawbees och den programmerbara elektronikkomponenten Quirkbot.

I programmet samarbetar eleverna i sitt skapande för att främja kollaborativt arbete och kommunikation. Eleverna kommer att uppleva hur de estetiska uttrycksformerna kan kombineras med utvecklingen av egna tekniska idéer och lösningar. Vi använder oss av det formbara konstruktionsmaterialet Strawbees och den programmerbara elektronikkomponenten Quirkbot.

För att lösa uppgiften kommer de bland annat att behöva använda kunskaper från både de estetiska och tekniska/naturvetenskapliga ämnena och se att konstnärens och ingenjörens designprocess har samma förlopp.

Läroplanskoppling: Bli en digital skapare, syftar till att ämnesintegrera i huvudsak bild- och teknikämnet och lyfter tredimensionellt skapande, modellering och digitala kompetenser.

Skulle ovan tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Alla våra skolprogram hålls på svenska.