Rymden och universum

Rymden och universum

Med våra skolprogram erbjuder vi utbildning som passar just er årskurs. Våra planetarievisningar har tre olika inriktningar och passar för alla åldrar.

Planetarievisning I

En resa ut i universum

Innehåll

 • I planetariet tas eleverna med på en resa ut i universum där de får bekanta sig med de stjärnor och stjärnbilder man kan se under vinterhalvåret.
 • Våra pedagoger handleder.
 • Vad finns ute i universum?
 • Hur fungerar det med dag och natt?  
 • Varför ser man olika stjärnor och stjärnbilder under året?
 • Hur vi använder och har använt oss av stjärnhimlen för att tolka vår omvärld.

Målet är att eleverna efter besöket ska känna till hur jorden rör sig, natt och dag och varför man ser olika stjärnor/stjärnbilder under året. De ska också känna till några av de vanligaste stjärnorna och stjärnbilderna på vinterhimlen.

Planetarievisning II

Myter, sagor, tid och orientering

Innehåll

 • I planetariet tas eleverna med på en resa ut i universum där de får bekanta sig med de stjärnor och stjärnbilder man kan se under vinterhalvåret.
 • Våra pedagoger handleder.
 • De får bekanta sig med att olika stjärnbilder skapats/uppkallats olika i skilda regioner, av olika folkslag med olika tro.
 • Hur vi använder och har använt oss av stjärnhimlen för att tolka vår omvärld.
 • Skapelseberättelser och världsuppfattning.
 • Varför och hur har man använt stjärnhimlen för att orientera sig och mäta tid?
 • Olika stjärnbilder, i norden, Europa och södra stjärnhimlen.
 • Eleverna ska få insikt i att stjärnhimlen ser olika ut på det södra och norra halvklotet.

Målet är att eleverna efter besöket ska känna till att olika folkslag, regioner, styrelseskick och religioner har skapat sina egna tolkningar och vetenskaper kring jorden och universum. De ska också känna till några av de vanligaste stjärnorna och stjärnbilderna på vinterhimlen, och förstå att man kan mäta tid och orientera sig med hjälp av stjärnhimlen.

Planetarievisning III

Hur vi använder och har använt oss av stjärnhimlen för att tolka vår omvärld

Innehåll

I planetariet tas eleverna med på en resa ut i universum där de får bekanta sig med de stjärnor vi kan se på stjärnhimlen. De får också bekanta sig med galaxer och olika nebulosor och var de finns på stjärnhimlen.

 • Var skapas en stjärna och var hittar vi rester av döda stjärnor?
 • Insikt i hur vi kan använda olika sorters ljus för att studera universum.
 • Tid i universum.
 • Insikt i hur vi mäter avstånd i universum till olika objekt i universum.
 • Eleverna ska få insikt i att stjärnhimlen ser olika ut på det södra och norra halvklotet.
 • Våra pedagoger handleder.

Målet är att eleverna efter besöket ska känna till universums oändlighet i förhållande till oss här på jorden. Att ljuset färdats genom universum under lång tid innan vi kan se det. Att stjärnorna skickar ut ljus som ett resultat av de kärnfusioner som pågår i dem.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Alla våra skolprogram hålls på svenska.