Återbruk med nytt stuk

Återbruk med nytt stuk

Vi diskuterar hållbar utveckling utifrån FN:s Globala mål för att förbättra världen, i samtal och i workshops och med hjälp av material. 

Behöver man alltid köpa nytt eller kan något gammalt bli något nytt? Hur gör man när man återbrukar? Vad menas med hållbar utveckling? I detta skolprogram utvecklar vi teknikämnets förmågor och kunskaper. Vi diskuterar hållbar utveckling utifrån miljö/ekologiska-, sociala- och ekonomiska hållbarhets aspekter. För att samtidigt konstruera och tillverka av det redan tillverkade, med hjälp av återvunnet material.

Läroplanskoppling: Hållbar utveckling och teknik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass.

Alla våra skolprogram hålls på svenska.