Värme och energi

Värme och energi

Kan man fånga värme? Hur ser en kall näsa ut? Vad behöver man för att isolera värmen? Med hjälp av en digital värmekamera får eleverna utforska och se värme och energiflöden.

I detta program får eleverna med hjälp av en digital värmekamera utforska och se värme och energiflöden. Eleverna får uppleva hur värmespridning sker genom ledning, strålning och strömning. Med interaktiv visualisering blir det som tidigare varit osynligt och abstrakt synligt och konkret.

Läroplanskoppling: Fysik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass.