Skolprogram

Skolprogram

För roligare utbildning på Tom Tits Experiment, boka ett skolprogram. Vi erbjuder olika utbildningar som passar just er årskurs. 

Nu erbjuder vi följande skolprogram

Blue-Bot: programmering och styrning F-3
Blue-bot är introduktion i programering för de allra yngsta, bokningsbart för årskurs F-3.

Bli en digital skapare 4-9 + gy
Vi använder oss av Strawbees och den programmerbara elektronikkomponenten Quirkbot.

Konstruera & styr ditt eget experiment 4-9 + gy
Med hjälp av Micro:bit och inspiration från huset programmerar eleverna sina egna prototyp experiment. 

Robot träningspass: styr och programmera 4-9 + gy
Eleverna får programmera robotarna Ozobots i lagidrott för att träna sin samarbetsförmåga och även arbeta med strategi.

Värme och energi: Det ögat inte kan se 4-9 + gy
Med hjälp av digital värmekamera får eleverna utforska och se värme och energiflöden.

Rymden och universum  F-9 + gy
Våra planetarievisningar har tre olika inriktningar och passar för alla åldrar.

Kemi & ämnenas egenskaper  F-3
Vilka ämnen kan ändra färg? Vi tar reda på olika ämnens egenskaper.

Återbruk med nytt stuk 4-9
Skapa något nytt av något redan använd och diskutera kring FN:s Globala mål.

Tips i huset

Makerspace: I "Makerspace" är det fritt fram att konstruera och låta fantasin få fritt spelrum.

Såpbubbelshow: Under dessa får ni lära er om hur bubblor speglar ljus, varför dom tar vissa former, ömtålighet, helium, koldioxid, mm.

Experimentvagn: Varje dag rullar vi ut en vagn laddad med experiment. Vi gör olika experiment enligt ett tema