Utvecklingsdagar åk F-3

Utvecklingsdagar åk F-3

Fokus på att skapa verktyg och öka elevernas digitala kompetens med utgångspunkt i programmering och datalogiskt tänkande.

Utvecklingsdagarna under året kommer fokusera på att lyfta den reviderade läroplanen och att skapa verktyg för att kunna öka elevernas digitala kompetens med utgångspunkt i programmering och datalogiskt tänkande.

  • Förstå digitaliserings påverkan på samhället
  • Kunna använda och förstå digitala verktyg och media
  • Kritiskt och ansvarsfullt förhållningsätt
  • Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling

Under samtliga dagar kommer det ges möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte och reflektion kring utvecklingsdagens tema. Temat under dagarna utgår från Skolverkets gällande styrdokument och aktuell forskning inom området.

Åk F-3

Under läsåret erbjuder Tom Tits Experiment vid tre olika tillfällen en utvecklingsdag inom ämnet grundläggande programmering. Vi utgår från följande centralt innehåll från läroplanen:

Matematik

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Teknik

Att styra föremål med programmering.

Svenska/Svenska som andraspråk

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Målgrupp

Pedagogisk personal åk F-3 som vill få grundläggande kunskaper om programmering och den reviderade läroplanen.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en introduktion till programmering – vad? varför? och hur? Du har prövat och fått med dig övningar och tips på verktyg för att komma igång med eller fortsätta arbetet med programmering i klassrummet. Du har även fått möjlighet till ett kollegialt utbyte med övriga skolor i Södertälje.

Anmäl dig här

Välj vilket datum som passar dig
Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.