Utvecklingsdagar åk 7-9

Utvecklingsdagar åk 7-9

Under läsåret erbjuder Tom Tits Experiment vid tre olika tillfällen utvecklingsdagar inom ämnet programmering, där man även lär sig hur hållbar utveckling kan kopplas till programmering.

Åk 7-9

Under de två första halvdagarna introduceras skolprogrammet med Ozobot samt hur hållbar utveckling kan kopplas till programmering (grundkurs). Den sista dagen fokuserar på hur vi går vidare med undervisningen, denna dag är fristående från övriga dagar. Vi kommer att utgå från följande centralt innehåll från läroplanen:

Matematik

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer. Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Teknik

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras. Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Målgrupp

Lärare åk 7–9 som vill få grundläggande kunskaper om programmering och den reviderade läroplanen. Du som ska komma med din klass på skolprogram i programmering bör gå någon grundkurstillfällena.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en introduktion till programmering – vad? varför? och hur? Du har prövat och fått med dig övningar och tips på verktyg för att komma igång med eller fortsätta arbetet med programmering i klassrummet. Du har även fått möjlighet till ett kollegialt utbyte med övriga skolor i Södertälje.

Anmäl dig här

Välj vilket datum som passar dig
Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.