Utvecklingsdagar åk 4-6

Utvecklingsdagar åk 4-6

Under läsåret erbjuder Tom Tits Experiment vid tre olika tillfällen kostnadsfria utvecklingsdagar inom ämnet programmering för årskurs 4-6. 

Åk 4-6

Under de två första halvdagarna introduceras micro:bit skolprogram och hur mikrokontrollers kan användas i klassrummet (grundkurs). Den sista dagen fokuserar på hur vi går vidare med undervisningen, denna dag är fristående. Vi kommer att utgå från följande centralt innehåll från läroplanen:

Matematik

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Teknik

Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering. Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.

Målgrupp

Lärare åk 4–6 som vill få grundläggande kunskaper om programmering och den reviderade läroplanen. För att få ta del av utlåningsmaterialet (en klassuppsättning micro:bit med undervisningsmaterial) som erbjuds under året är det obligatoriskt att gå på en av grundkurstillfällena.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en introduktion till programmering – vad? varför? och hur? Du har prövat och fått med dig övningar och tips på verktyg för att komma igång med eller fortsätta arbetet med programmering i klassrummet. Du har även fått möjlighet till ett kollegialt utbyte med övriga skolor i Södertälje.

Anmäl dig här

Välj vilket datum som passar dig
Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.