Utvecklingsdag PREST-lärare

Utvecklingsdag PREST-lärare

Tom Tits Experiment erbjuder en utvecklingsdag inom området makerkultur, digitalt skapande, programmering och hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen inom PREST ämnena

PREST-lärare, ÅK F-9

Utvecklingsdagen är ett komplement till kommunens KU-dagar i digitala kompetenser. Vi kommer att utgå från läroplanen och anpassa innehåll efter deltagarna.

Exempel på innehåll skulle kunna vara; Idrott och hälsa - Användning av digitala verktyg för att uppmuntra till rörelse. Bild - Gestaltningar som rör sig med hjälp av servomotorer och kretskort. Musik – Skapande av digitala musikinstrument. Slöjd - Material och hur det kan kombineras med digital teknik etc.

Om någon PREST-ämneslärargrupp har ett eget önskemål om kompetensutvecklingsområde går det bra att kontakta oss för vidare diskussioner.

Målgrupp

PREST-Lärare åk F-9 som vill få grundläggande kunskaper om digitala verktyg, skapande och programmering i den reviderade läroplanen.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått kunskaper inom digitalisering, programmering, makerkultur och PREST ämnena – vad? varför? och hur? Du har prövat och fått med dig övningar och tips på verktyg för att komma igång med eller fortsätta arbetet i skolan. Du har även fått möjlighet till ett kollegialt utbyte med övriga skolor i Södertälje.

Anmäl dig här

Kryssa i för dag
Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.