Introduktionsutbildning – Grundskola/Gymnasiet

Introduktionsutbildning – Grundskola/Gymnasiet

Lär känna Tom Tits Experiments utställning och hur du kan använda den som ett pedagogiskt verktyg i din undervisning.

Datum

Utbildningen erbjuds vid följande tillfällen 

14/8   17/9   10/10   13/11

Tid

Kl 15:00 – 16:45

Sista anmälningsdag

Senast tre arbetsdagar innan genomförande. Utbildningstillfället måste ha minst 5 deltagare för att genomföras.

Plats

Tom Tits Experiments Entré

Kostnad

Gratis för personal i Södertäljes grund- och gymnasieskolor (kommunala och fristående).
Deltagare från övriga kommuner betalar 200 kr.

Målgrupp

Pedagogisk personal som ska besöka Tom Tits Experiment med elever. Utbildningen är obligatorisk för personal i Södertälje som vill boka ett klassbesök kostnadsfritt.

Mål

Efter genomförd utbildning har du fått en guidning i utställningen med fokus på hur du som lärare kan handleda elever under ett besök som en del av din undervisning. Du får information om tillgängliga utbildningsmaterial och program samt aktuell forskning om lärande i informella lärmiljöer.

Arrangör

Tom Tits Experiments utbildningsenhet

Välj kursdag
Genom att trycka på skicka samtycker jag till att Tom Tits Experiment behandlar och sparar personuppgifter om mig.