Förskola

Förskola

För de allra yngsta finns såpbubblornas form och färger, kulbanor, vattenhjul, speglar, gungor och mycket mer att arbeta med när språket och motoriken håller på att utvecklas.

Besök på egen hand

Det är bra med många vuxna som följer med barnen. Ta gärna ett rum i taget. Observera vad barnen gör, ställ produktiva frågor.

”Har du sett..?"
”Vad är fram och vad är bak..?”
”Vad hör du..?”
”Vilken kommer snabbast ner..?”
”Blir det alltid samma..?”
”Vad händer om du lägger den i vatten..?"

Kul uppgifter för barnen med lärarhandledning -"Tänk & Testa" 

Använd våra gratis pdf:er. De fungerar som ett slags spår bland alla experimenten. Perfekt stöd och vägledning för dig som besöker oss med de yngsta. Allt är kopplat till Lpfö 98 (rev-10).

Varje tema innehåller:

  • Fyra enkla uppgifter kring experimenten som t.ex. "Titta i spegeln. Vad tycker du händer med ögat?"
  • Karta med experimenten utsatta
  • Förklaringar

Ladda ner gratis

Rotation

Vatten