Experimentet som Metod

Experimentet som Metod

Stimulera barnens/elevernas intresse för naturvetenskap och teknik; hjälpa dem utveckla förmågan att samtala om ämnena och nå fördjupad kunskap.

Datum

Hör av dig med bokningsförfrågan

Kostnad

Halv studiedag kl 9.00-12.00 eller 13.00-16.00:
5-15 personer: 900 kr/person (exkl. moms)
Över 15 personer: 750 kr/person (exkl. moms)

Hel studiedag kl 9.00-16.00:
5-15 personer: 1 300 kr/person (exkl. moms)
Över 15 personer: 1 150 kr/person (exkl. moms)

Målgrupp 

Förskollärare, lärare och annan personal med pedagogiskt ansvar i förskola och grundskola.

Mål

Vi visar hur du kan anpassa experimentet efter barnens/elevernas förkunskaper, förutsättningar och behov. Du kommer att få med dig flera konkreta exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning/verksamhet.

Arrangörer

Tom Tits Experiment

Övrig information

Alla deltagare får 10% rabatt i butiken!

Skicka bokningsförfrågan till utbildning@tomtit.se