Experimentet som metod

Experimentet som metod

Stimulera barnens/elevernas intresse för naturvetenskap och teknik: hjälpa dem utveckla förmågan att samtala om ämnena och nå fördjupad kunskap.

Datum

Hör av dig med bokningsförfrågan.

Målgrupp 

Förskollärare, lärare och annan personal med pedagogiskt ansvar i förskola och grundskola.

Mål

Vi visar hur du kan anpassa experimentet efter barnens/elevernas förkunskaper, förutsättningar och behov. Du kommer att få med dig flera konkreta exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning/verksamhet.

Arrangör

Tom Tits Experiment

Övrig information

Alla deltagare får 10% rabatt i butiken!
Skicka bokningsförfrågan till utbildning@tomtit.se