Kompetensutvecklingsdag

Kompetensutvecklingsdag

Vi ger dig teori och praktiska redskap. KU-dagen vänder sig till förskollärare, lärare och annan personal med pedagogiskt ansvar i förskola och grundskola. 

Experimentet som metod

Hos oss visar vi hur du kan ta tillvara på elevernas nyfikenhet inom naturvetenskap och teknik, hur du arbetar med datalogiskt tänkande, hur du kan anpassa experimentet efter elevernas förkunskaper, förutsättningar samt behov och genom detta sätt nå läroplanens mål/kunskapskrav.

Du kommer få med dig flera konkreta exempel på hur du kan använda metoden i din undervisning.

Fortbildning inom datalogiskt tänkande för förskolan och grundskolan

Tom Tits Experiment ger er inspirationen och verktygen för att ni ska kunna starta upp och arbeta pedagogiskt med programmering och datalogiskt tänkande. Detta får ni genom att delta på studiedagar eller workshops fyllda med praktiska och teoretiska exempel på kreativa, språkutvecklande och lekfulla aktiviteter i vårt lärorika hus.

Genom olika former av skapande utvecklar barnen sin digitala kompetens och förmågorna att:

 • Tänka kritiskt
 • Lösa problem
 • Vara nyfikna och kreativa
 • Ta egna initiativ
 • Ge och följa stegvisa instruktioner
 • Tänka logiskt och matematiskt
 • Kommunicera och samarbeta

Exempel på verktyg och metoder:

 • Unplugged- programmering som t ex dansprogrammering eller hinderbanor
 • Digitalt interaktivt berättande med blockprogrammering i Scratch eller Blockly
 • Robotprogrammering

För grundskolan tillkommer även programmering av mikrokontrollar.

Ingår

 • Kursledare
 • Material
 • Vi undersöker ett antal experiment på Tom Tits Experiment
 • 10% rabatt i butiken

Pris

Halv studiedag kl 9.00-12.00 eller 13.00-16.00:
5-15 personer: 900 kr/person (exkl. moms)
Över 15 personer: 750 kr/person (exkl. moms)

Hel studiedag kl 9.00-16.00:
5-15 personer: 1 300 kr/person (exkl. moms)
Över 15 personer: 1 150 kr/person (exkl. moms)

Mer information och bokningsförfrågan: utbildning@tomtit.se