Våra experiment

Brovalvet

Taggar: Plan 1 Fysik Mekanik

Har du undrat varför gamla kyrkvalv och portar av sten inte rasar samman? Stenarna dras individuellt d.v.s. var och en, ned av tyngdkraften, men de bärs upp av de närliggande stenarnas motkraft. När någon står på stenarna i ett brovalv ökar motkraften, det är därför gamla broar är stabila. 

{{floor}}

{{experiment.Name}}

{{experiment.Name}}

{{experiment.ExperimentDescription}}

Taggar: {{category.Description}}