Shelter
Köp

Shelter

Upplev vardagslivet i ett UNHCR flyktingläger, med hjälp av filmade berättelser och bild och ljudupptagningar från tre olika organiserade flyktingläger runtom i världen. Besökaren får uppleva en ofiltrerad och unik inblick i det svåra och det vardagliga i flyktingarnas boendesituation.

Materialet visas dels via VR glasögon i autentiska UNHCR tält, dels i form av filmer och texter. Genom att upptäcka med alla sinnen, förstärks förståelsen av det som visas i utställningen.

Shelter är rykande aktuell och spännande för alla i samhället, och ger perspektiv på globala frågor i vår omvärld.

Tid och pris:

Aktiviteten tar ca 45-60 min inklusive uppstart, genomförande och avslut.

Pris: 8-30 personer 200 kr per person exkl moms. 

Bokningsbar till och med 31:a december. 

Vi behöver din bokning senast 10 dagar före önskad aktivitetsdag.
Önskar man vara i utställningen utöver aktivitetens tid tillkommer entréavgift.