Hållbar framtid

Hållbar framtid

Hur arbetar vi på Tom Tits Experiment för att minska vår miljöpåverkan? Hur ger vi våra besökare möjligheter att återvinna och återanvända material? 

Huset

Vi vill ge våra besökare samma möjligheter som de anställda att sopsortera rätt och att återanvända material på bästa sätt.

I vårt hus sker dagligen aktiviteter med olika material. I vår skaparverkstad Makerspace flödar kreativiteten ständigt och besökare skapar och bygger med plast, klossar, sugrör, papper med mera. Allt material som används i Makerspace stannar även där för att kunna användas av nästa besökare och för framtida aktiviteter.

För att kunna ge våra besökare möjligheten att sortera sina avfall använder vi oss av den färgkodade miljöstationen Miljönären. Stationen har totalt åtta kärl för matavfall, brännbart, pant, returpapper, glas, metall, plast och papp. Detta är ett projekt som startades av Telge återvinning, Telge fastigheter och Södertälje kommuns utbildnings- och kostenhet med syftet att förbättra källsorteringen i Södertäljes skolor och förskolor. Namnet Miljönären har sitt ursprung från Tom Tits Experiments förskola som redan vid projektets start hade ett etablerat sopsorteringssystemet.

Café och restaurang

Vad vi äter och vart ifrån maten kommer är och har alltid varit en viktig fråga för ett hållbart samhälle.

I vårt café kan du köpa produkter för servering och även ta med hem. Produkterna är väl utvalda ifrån närproducerade aktörer, allt ifrån maten, kakorna, bullarna, drycken, smoothies och snacks är ekologiska eller KRAV-märkta. Vill du veta mer om en specifik produkt är du varmt välkommen att fråga personalen i cafét.

Vår restaurang är välbesökt vid lunch och serverar även vid stora event. Köket är Europalövet-märkt och SE-EKO-03 certifierad. För att behålla dessa märkningar sker regelbundna kontroller och rapporter om de produkter och varor som köps in. 
Fisken som köps in är MSC-märkt eller ASC odlad. Inga GMO produkter används.
2015 byggdes en uteservering till restaurangen, då användes materialet Organowood. Materialet är kisel impregnerat och innehåller inga biocider eller tungmetaller.

Parken

I parken jobbar vår trädgårdsmästare med hållbarhetstänk i fokus. Allt från vilka kläder vi väljer att ha på oss till vilka maskiner vi använder är viktiga val som påverkar miljön.

Gödsel som används i parken är endast lokalproducerat naturgödsel, det är mat för maskar, svampar och flera organismer som gör jorden levande.

Vi strävar efter att sköta parken fosilfritt och byter efterhand ut alla bensindrivna maskiner till eldrivna då vi nu producerar egen el! Det vi har kvar att byta i parken är gräsklipparen, resten sköts fosilfritt, för hand eller med elkraft.

Juni 2017 öppnades återigen norra delen av vår park och den har ett nytt tema: Hållbarhet, ekosystemstjänster och ny teknik. Ett exempel är vår solblomma som är en solenergianläggning. Blomman följer solens väg på himlavalvet och öppnar och sluter sig vid solens upp- och nedgång. På de tolv kronbladen finns solceller och på solblommans stam kan besökarna ladda sina mobiler med el från solblomman.  

Tillsammans med Sweco och AstraZeneca har vi tagit fram ett ekosystemsspår som finns tillgängligt för alla i parken. Med hjälp av spåret får du se ekosystemstjänsterna på plats och få större förståelse för hur de gynnar oss människor, upprätthåller eller förbättrar vårt välmående och våra livsvillkor.

Nedan hittar ni spåret som finns tillgängligt att gå i parken. Tänk på miljön innan du skriver ut spåret, behöver du verkligen flera papperskopior? All information finns på skyltar vid experimenten i parken.

Ekosystemstjänster