Programmera en robot

Programmera en robot

På Tom Tits Experiment finns det robotar i alla former och storlekar. Visste du att vi till och med har robotar som kan simma?

I den här kursen får du öva dig på att styra robotar med fjärrkontroll, programmering eller med färger!

Förkunskaper

Du behöver inte kunna något innan, det enda du behöver är nyfikenhet och kreativitet!

Innehåll

Vad är en robot och hur fungerar de? Vi lär oss om programmering, färgkodning samt hur mikrokontroller fungerar. Vi skapar hinderbanor och utmaningar för robotarna att lösa.

Kursupplägg

Kursen ges i en grupp på max 15 barn. Kursen ges på Tom Tits.

Anmälan

Vid anmälan, uppge även barnets namn och personnummer.