Mål 4
Köp

Mål 4

Vad är planetskötaren?

Under hösten 2019 kommer Tom Tits Experiment tillsammans med Södertäljes lokaltidning driva kampanjen ”Planetskötaren”. Målet är att öka kännedom, kunskap och engagemang för de Globala målen för hållbar utveckling. 

Mål 4 - God utbildning

Svenska

Engelska

Arabiska

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskarna säger att utbildning är viktigt för att vi ska må bra och kunna utveckla vår värld. Med kunskap kan du ta rätt beslut. Om du t.ex. har lärt dig något om mål 5, 10 eller 16 som handlar om människors lika värde, då kan du ta ett beslut för att det ska bli så, exempelvis se till att alla får vara med att spela fotboll på rasterna, eller att alla ska få komma till tals, både hemma och i klassrummet. I Sverige är skolan gratis för alla barn, men så har det inte alltid varit. Även idag finns det barn i flera länder som inte får eller kan gå i skolan. Du har alla möjligheter att lära dig massor, varje dag!

Utmaningen - Byt kunskap med varandra

För länge sedan levde det en liten kille i Sverige som hette Christopher Polhem. Han ville helst av allt gå i skolan och lära sig nya saker. Men Christopher fick bara gå i skolan några år, sedan var han tvungen att arbeta istället. Då tillverkade Christopher saker och bytte dem mot lektioner för att fortsätta lära sig. Han lärde sig så mycket att han som vuxen blev en berömd uppfinnare. Christopher Polhem läste böcker varje kväll för att lära sig nya saker. När du läser mycket så lär du dig förstå nya ord. Att förstå vad du läser är viktigt för att kunna lära dig saker. Men tänk på att allt du läser inte behöver vara sant! Hör eller läser du om något som låter för bra för att vara sant så är det ofta just det – inte sant. Prata med någon vuxen om du har frågor kring det du läser!

Utmaningar:

• Byt böcker med varandra och dela med dig av din kunskap! Titta i din bokhylla, visst finns det några böcker du redan har läst och kan byta med en kompis?
• Du kan också prata med din lärare om att få ha en bokbytardag i skolan. Ni, både barn och vuxna, kan då ta med böcker hemifrån och byta med varandra. 

Dela sidan: