Planet­skötaren
Köp

Planet­skötaren

Vad är planetskötaren?

Under hösten 2019 kommer Tom Tits Experiment tillsammans med Södertäljes lokaltidning driva kampanjen ”Planetskötaren”. Målet är att öka kännedom, kunskap och engagemang för de Globala målen för hållbar utveckling. 

Från vecka 32 kommer det publiceras enkla tips och utmaningar hur läsarna aktivt kan bidra till en hållbar utveckling i LT, Tom Tits hemsida och utställning. Materialet kommer finnas på svenska och engelska och kommer kunna laddas ner gratis via Tom Tits hemsida.

Arbetsmaterial för skolklasser finns att ladda ner här.

Mål 17 - Genomförande och globalt partnerskap

Svenska

Engelska

Arabiska

Det kommer krävas massor med jobb och engagemang för att vår framtid ska bli så ljus som vi önskar. Det är därför vi alla behövs! Alla på vår planet måste hjälpas åt.
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Alla har ett ansvar att göra något. Det är tillsammans, som Planetskötare, vi bygger framtiden!

Att vara planetskötare är inget nytt. Tillsammans har vi länge gjort saker för att Jorden skall bli en bättre plats att vara på. Fast vi har kanske inte tänkt på att vi faktiskt är just planetskötare.

Utmaningen - Tillsammans är vi planetskötare

Under hösten har Tom Tits Experiment och Länstidningen publicerat 16 tips och utmaningar, kopplade till de Globala målen. Allt för att göra jorden bättre.

Tittar vi ungefär femtio år tillbaka i tiden så har det hänt mycket som är bra. Fråga en vuxen som är runt femtio år om hur det var när hen var liten. Satt de med eller utan bilbälte i bilen? Använde de cykelhjälm? Vad lekte de på rasten? Vilka uppfinningar fanns inte då? Tycker de att världen har blivit bättre?

Några saker som har blivit mycket bättre sedan år 2000:

  • Färre fattiga! Antalet människor som lever i extrem fattigdom har halverats.
  • Fler barn i skola! År 2000 började ungefär 8 av 10 barn i skolan. Idag är det 9 av 10 barn som börjar skolan. Tänk så stor skillnad det blir i hela världen!
  • Rent vatten! Många miljoner fler människor har fått tillgång till rent vatten sedan år 2000.

Vilket är ditt bästa planetskötartips?

Har du kommit på egna smarta idéer som du kan tipsa om, eller vill du berätta om något fiffigt ni gör hemma? Gör det. Bra idéer är till för att spridas.

Skicka ditt bästa planetskötartips till Tom Tits Experiment på Facebook innan den 15/12. En tipsare vinner ett årskort på Tom Tits Experiment!

Prata med alla du känner om de Globala målen och hur du och alla människor kan bidra till en hållbar utveckling, hjälp till att sprida kunskap om de framsteg och bra exempel som finns.

Källa: https://www.globalamalen.se/ blirvarldenbattre/

Se tidigare mål:

Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 14 - Hav och marina resurser

Mål 13 - Bekämpa klimatförändringen

Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 10 - Minskad ojämlikhet

Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 7 - Hållbar energi för alla

Mål 6 - Rent vatten och sanitet

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 4 - God utbildning

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 2 - Ingen hunger

Mål 1 - Ingen fattigdom

Dela sidan: