Planetskötaren
Köp

Planetskötaren

Vad är planetskötaren?

Under hösten 2019 kommer Tom Tits Experiment tillsammans med Södertäljes lokaltidning driva kampanjen ”Planetskötaren”. Målet är att öka kännedom, kunskap och engagemang för FN’s globala 17 mål för hållbar utveckling.

Från vecka 32 kommer det publiceras enkla tips och utmaningar hur läsarna kan aktivt bidra till en hållbar utveckling i LT, Tom Tits hemsida och utställning. Materialet kommer finnas på svenska, engelska och arabiska och kommer kunna laddas ner gratis via Tom Tits hemsida.

Planetskötarnas Måljakt

Under hösten kommer skolklasser kunna boka in sig på skolprogrammet ”Planetskötarnas Måljakt”. Samarbete, problemlösning och digitala kompetenser sätts på prov när eleverna tillsammans ska arbeta för att alla ska nå målet. Programmet inkluderar för- och efterarbete som genomförs på skolan. Planetskötarnas Måljakt är utformat av Fenomenales Science Center och finansieras med stöd av biståndsmyndigheten Sida.

Dela sidan: