Planetskötarnas Måljakt
Köp biljett

Planetskötarnas Måljakt

Vi programmerar Blue-Bot-robotar och lär oss samtidigt mer om FN:s Globala mål.

I Planetskötarnas Måljakt lär sig eleverna mer om de Globala målen för hållbar utveckling och programmering med en Blue-Bot-robot. Samarbete, problemlösning och digitala kompetenser sätts på prov när eleverna tillsammans ska arbeta för att alla ska nå målet. Programmet inkluderar för- och efterarbete som genomförs på skolan. Arbetsmaterialet finns att ladda ner här.

Planetskötarnas Måljakt är utformat av Fenomenalens Science Center.

Läroplanskoppling: Kapitel 1-2, samt kursplaner för bland annat teknik, biologi, fysik, samhällskunskap och geografi.

Info för bokning

Max antal: 20 elever. Lärare ansvarar för sin klass.
För:
 Årskurs 3-5.
Tid: 90 minuter.
När: Måndag - fredag klockan 9-10, 11-12 samt 13.30-14.30.
Pris: 600 kronor för grupper upp till 15 elever. För barn/elev 16-20 kostar det 40 kr/person.

BOKA

Våra samarbets­partners