Bli en digital skapare
Köp biljett

Bli en digital skapare

Slå på kreativiteten och samarbetsförmågan! Här konstruerar och programmerar vi tillsammans med Strawbees och Quirkbot.

I programmet samarbetar eleverna i sitt skapande för att främja kollaborativt arbete och kommunikation. Eleverna kommer att uppleva hur de estetiska uttrycksformerna kan kombineras med utvecklingen av egna tekniska idéer och lösningar. Vi använder oss av det formbara konstruktionsmaterialet Strawbees och den programmerbara elektronikkomponenten Quirkbot.

För att lösa uppgiften kommer eleverna bland annat att behöva använda kunskaper från både de estetiska och tekniska/naturvetenskapliga ämnena och se att konstnärens och ingenjörens designprocess har samma förlopp.

Läroplanskoppling: Bli en digital skapare syftar till att ämnesintegrera i huvudsak bild- och teknikämnet och lyfter tredimensionellt skapande, modellering och digitala kompetenser.

Info för bokning

Max antal: 22 elever. Lärare ansvarar för sin klass.
För: Årskurs 4-9 + gymnasium.
Tid: 60 minuter.
När: Måndag - fredag klockan 9-10, 11-12 samt 13.30-14.30.
Pris: 600 kronor för grupper upp till 15 elever. För barn/elev 16-22 kostar det 40 kr/person.

BOKA

Våra samarbets­partners