Skolprogram
Köp

Skolprogram

Fördjupa elevernas lärande med ett av våra många skolprogram. Programmen är utvecklade för att kunna anpassas till just er årskurs.

Tips i huset

Makerspace 

I Makerspace är det fritt fram att konstruera och låta fantasin få fritt spelrum.

Såpbubbelshow

Under dessa får ni lära er om hur bubblor speglar ljus, varför dom tar vissa former, ömtålighet, helium, koldioxid.

Experimentvagn

Varje dag rullar vi ut en vagn laddad med experiment. Vi gör olika experiment enligt ett tema.

Tänk och testa kort

Lek, allvar och inspiration blandas i de roliga uppdragen ”Tänk & Testa”. Alla experiement testar man själv. Korten är gratis, du hittar dem här.

Vi erbjuder följande skolprogram

Priser skolprogram t.o.m. juni 2019:
1000 kr inkl moms/grupp utöver inträdet per elev.
Södertäljeavtalet: 500 kr. inkl moms/grupp.
Information om nya priser och skolprogram inför höst uppdateras i juni.

Bokningsbart:
Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45

Skolprogram går att boka fram till 17:e maj 2019. Under perioden 18:e maj - 14:e augusti har vi uppehåll.

Blue-Bot programmering

Förskola-3

Förskola-3

I detta program Introduceras barnen i programmering och vad det innebär. De får bygga upp olika miljöer och banor, utforska kartor och bygga egna spel där en Blue-bot kan röra sig. Utmana varandra i att ge och ta emot instruktioner och upptäck programmering tillsammans.

Läroplanskoppling: Teknik och ämnesintegration

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna
För:
 Årskurs F-3
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Bli en digital skapare

Årskurs 4-9 + gy

Årskurs 4-9 + gy

I programmet samarbetar eleverna i sitt skapande för att främja kollaborativt arbete och kommunikation. Eleverna kommer att uppleva hur de estetiska uttrycksformerna kan kombineras med utvecklingen av egna tekniska idéer och lösningar. Vi använder oss av det formbara konstruktionsmaterialet Strawbees och den programmerbara elektronikkomponenten Quirkbot.

För att lösa uppgiften kommer de bland annat att behöva använda kunskaper från både de estetiska och tekniska/naturvetenskapliga ämnena och se att konstnärens och ingenjörens designprocess har samma förlopp.

Läroplanskoppling: Bli en digital skapare, syftar till att ämnesintegrera i huvudsak bild- och teknikämnet och lyfter tredimensionellt skapande, modellering och digitala kompetenser.

Skulle ovan tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna 
För: Årskurs 4-9 + gy
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Programmera ett tjuvlarm

Årskurs 4-9 + gy

Årskurs 4-9 + gy

Vad runt omkring oss är programmerat? Hur fungerar ett larm? Hur fungerar en sluten krets? Vad är en mikrokontroller?

I detta skolprogram får eleverna testa att konstruera och programmera ett tjuvlarm. Eleverna introduceras till olika typer av larm i omgivningen. Uppdraget är att med hjälp av en sluten krets, en summer och en Micro:bit skydda en låda mot inbrott. 

Läroplanskoppling: Teknik och fysik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna
För: Årskurs 4-9 + gy
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. 
Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Programmerad återvinning

Årskurs 4-9 + gy

Årskurs 4-9 + gy

Kan man styra en robot med hjälp av färger? Vad är cirkulär ekonomi? Eleverna får programmera roboten Ozobot för att hjälpa eleverna att lämna av sitt skräp på rätt ställe.

I detta skolprogram får eleverna programmera den självkörande roboten Ozobot med hjälp av färgkoder. Eleverna får lösa ett uppdrag som handlar om återvinning och hållbar utveckling. För att lyckas med uppdraget måste eleverna navigera över en spelplan och tillsammans komma överens om en strategi – ibland måste man kanske ta en beräknad risk.

Läroplanskoppling: Teknik och matematik 

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass.

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna
För: Årskurs 4-9 + gy
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Självkörande robotar

Årskurs 4-9 + gy

Årskurs 4-9 + gy

Autonoma robotar blir vanligare i vårt samhälle, men hur får man en robot att röra på sig? Eleverna får programmera roboten Ozobot för att navigera fram över olika banor med olika svårighetsgrad.

I detta skolprogram introduceras eleverna till olika typer av självkörande fordon eller autonoma robotar. Fokus i detta program är kommunikation och samarbete mellan deltagare och roboten. Vi arbetar parvis med blockprogrammering och för sedan över koden med hjälp av datorns/surfplattans skärm. För att komma rätt på banan behöver deltagarna mäta avstånd och vinklar. Problemlösning och strategi är centrala begrepp.

Läroplanskoppling: Teknik och matematik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna
För: Årskurs 4-9 + gy
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. 
Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Värme och energi

Årskurs 4-9 + gy

Årskurs 4-9 + gy

Kan man fånga värme? Hur ser en kall näsa ut? Vad behöver man för att isolera värmen? Med hjälp av en digital värmekamera får eleverna utforska och se värme och energiflöden.

I detta program får eleverna med hjälp av en digital värmekamera utforska och se värme och energiflöden. Eleverna får uppleva hur värmespridning sker genom ledning, strålning och strömning. Med interaktiv visualisering blir det som tidigare varit osynligt och abstrakt synligt och konkret.

Läroplanskoppling: Fysik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna
För: Årskurs 4-9 + gy
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Rymden och universum

Förskola-gymnasium

Förskola-gymnasium

Våra planetarievisningar har tre olika inriktningar och passar för alla åldrar.

Planetarievisning I

En resa ut i universum

Innehåll

 • I planetariet tas eleverna med på en resa ut i universum där de får bekanta sig med de stjärnor och stjärnbilder man kan se under vinterhalvåret.
 • Våra pedagoger handleder.
 • Vad finns ute i universum?
 • Hur fungerar det med dag och natt?  
 • Varför ser man olika stjärnor och stjärnbilder under året?
 • Hur vi använder och har använt oss av stjärnhimlen för att tolka vår omvärld.

Målet är att eleverna efter besöket ska känna till hur jorden rör sig, natt och dag och varför man ser olika stjärnor/stjärnbilder under året. De ska också känna till några av de vanligaste stjärnorna och stjärnbilderna på vinterhimlen.

Planetarievisning II

Myter, sagor, tid och orientering

Innehåll

 • I planetariet tas eleverna med på en resa ut i universum där de får bekanta sig med de stjärnor och stjärnbilder man kan se under vinterhalvåret.
 • Våra pedagoger handleder.
 • De får bekanta sig med att olika stjärnbilder skapats/uppkallats olika i skilda regioner, av olika folkslag med olika tro.
 • Hur vi använder och har använt oss av stjärnhimlen för att tolka vår omvärld.
 • Skapelseberättelser och världsuppfattning.
 • Varför och hur har man använt stjärnhimlen för att orientera sig och mäta tid?
 • Olika stjärnbilder, i norden, Europa och södra stjärnhimlen.
 • Eleverna ska få insikt i att stjärnhimlen ser olika ut på det södra och norra halvklotet.

Målet är att eleverna efter besöket ska känna till att olika folkslag, regioner, styrelseskick och religioner har skapat sina egna tolkningar och vetenskaper kring jorden och universum. De ska också känna till några av de vanligaste stjärnorna och stjärnbilderna på vinterhimlen, och förstå att man kan mäta tid och orientera sig med hjälp av stjärnhimlen.

Planetarievisning III

Hur vi använder och har använt oss av stjärnhimlen för att tolka vår omvärld

Innehåll

I planetariet tas eleverna med på en resa ut i universum där de får bekanta sig med de stjärnor vi kan se på stjärnhimlen. De får också bekanta sig med galaxer och olika nebulosor och var de finns på stjärnhimlen.

 • Var skapas en stjärna och var hittar vi rester av döda stjärnor?
 • Insikt i hur vi kan använda olika sorters ljus för att studera universum.
 • Tid i universum.
 • Insikt i hur vi mäter avstånd i universum till olika objekt i universum.
 • Eleverna ska få insikt i att stjärnhimlen ser olika ut på det södra och norra halvklotet.
 • Våra pedagoger handleder.

Målet är att eleverna efter besöket ska känna till universums oändlighet i förhållande till oss här på jorden. Att ljuset färdats genom universum under lång tid innan vi kan se det. Att stjärnorna skickar ut ljus som ett resultat av de kärnfusioner som pågår i dem.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 22 personer vid respektive visning   
Tid: 45 min/visning 
När: Måndag - fredag under perioden 1 september - 31 mars 
Pris: 1 000 kr inkl moms, följande visningar vid samma bokningstillfälle: 500 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Kemi & ämnens egenskaper

Förskola-3

Förskola-3

Vilka ämnen kan ändra färg? Hur kan vi ta reda på olika ämnens egenskaper? Vad ska man tänka på när man gör undersökningar? 

I detta skolprogram delar vi upp gruppen i två grupper som byter efter halva tiden.

En grupp i taget får med hjälp av vardagliga kemikalier pröva på att genomföra systematiska undersökningar för att uppleva hur spännande kemi är. Säkerhet vid kemilaborationer blir ett naturligt samtalsämne. Programmet genomförs i vårt kemikök. Den grupp som inte är i kemiköket får tillsammans med sin lärare utforska resten av huset. Ett tips är att använda sig av våra Tänk & Testa-kort.

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass. 

Info för bokning

Max antal: 16 elever, minst 2 medföljande vuxna
För: Årskurs F-3
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Återbruk med nytt stuk

Förskola-9

Förskola-9

Vi diskuterar hållbar utveckling utifrån FN:s Globala mål för att förbättra världen, i samtal och i workshops och med hjälp av material. 

Behöver man alltid köpa nytt eller kan något gammalt bli något nytt? Hur gör man när man återbrukar? Vad menas med hållbar utveckling? I detta skolprogram utvecklar vi teknikämnets förmågor och kunskaper. Vi diskuterar hållbar utveckling utifrån miljö/ekologiska-, sociala- och ekonomiska hållbarhets aspekter. För att samtidigt konstruera och tillverka av det redan tillverkade, med hjälp av återvunnet material.

Läroplanskoppling: Hållbar utveckling och teknik

Skulle tiderna inte passa, kontakta oss gärna på bokning@tomtit.se för att se om vi kan ta emot er en annan tid.

Lärare ansvarar för sin klass.

Info för bokning

Max antal: 30 elever, minst 3 medföljande vuxna
För: Årskurs F-9
Tid: 60 min
När: Måndag - fredag kl 10.15-11.15, 11.30-12.30 samt 12.45-13.45
Pris: 1 000 kr inkl moms utöver inträdet per elev. Södertäljeavtalet 500 kr. inkl moms/grupp.

Dela sidan: